Trip Report: Noord Namibie (Kaokoland en Damaraland) Desember 2015 - Page 2

Page 2 of 8 FirstFirst 1 2 3 4 5 6 7 8 LastLast
Results 21 to 40 of 159
 1. #21
  Join Date
  Jul 2009
  Location
  Simon's Town
  Age
  70
  Posts
  999
  Thanked: 284

  Default

  Thanks for posting, wets my appetite for our July trip.
  Malcolm
  2015 Pajero 3.2 LWB
  Bushwakka Sundowner No. 31

 2. The Following User Says Thank You to mcowell For This Useful Post:


 3. #22
  Join Date
  May 2010
  Location
  Port Elizabeth
  Age
  35
  Posts
  1,230
  Thanked: 217

  Default

  Dag 9 Saterdag

  Ons slaap weer lekker laat en eet weer n lekker spek, eiers, worsies en sampioene ontbyt waarna ons tent opslaan en gaan swem. Na n hamburger middagete in die restaurant gaan sit ons by die watergat en toe ons terug kom by die kar breek daar n donderstorm uit en dit reen hard. Ons gaan verken toe die museum en gaan daarna uit op ons middag rit.

  Ons kry net buite die kamp hek n swart renoster en gaan soek weer die leeus op die pad om Fishers pan maar kry net troupante wat ons mooi kon afneem. Op die pad terug kry ons 3 jagluiperde in die verte wat springbokke jaag maar ongelukkig nie gevang het nie. Angelique maak vir ons spagheti bolognaise vir aandete en ons gaan slaap lekker vroeg.

  Afstand gery: 45km alles grond
  Verbruik: 8.7 l/100km of 11.5 km/l


  Day 9 Saturday (google translate)

  We sleep late and eat nice weather nice bacon, eggs, sausages and mushrooms breakfast after storing our tent and go swimming. After a hamburger lunch sat in the restaurant we at the waterhole and when we come back to the car broke a thunderstorm and it rains hard. We explore the museum and then go forward on our afternoon ride.

  We get just outside the camp gate black rhino and look again the lions on the way to Fisher's pan but only get rollers that we could pretty decrease. On the way back, we three cheetahs in the distance that springbok chase but unfortunately did not get caught. Angelique make us spagheti bolognaise for dinner and we went to bed nice and early.

  Distance traveled: 45km all land
  Consumption: 8.7 l / 100 km or 11.5 km / l
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	57.jpg 
Views:	369 
Size:	60.8 KB 
ID:	385011   Click image for larger version. 

Name:	58.jpg 
Views:	354 
Size:	57.3 KB 
ID:	385012   Click image for larger version. 

Name:	59.jpg 
Views:	349 
Size:	55.0 KB 
ID:	385013   Click image for larger version. 

Name:	60.jpg 
Views:	354 
Size:	48.1 KB 
ID:	385014   Click image for larger version. 

Name:	61.jpg 
Views:	367 
Size:	63.5 KB 
ID:	385015   Click image for larger version. 

Name:	62.jpg 
Views:	366 
Size:	11.8 KB 
ID:	385016   Click image for larger version. 

Name:	63.jpg 
Views:	374 
Size:	44.8 KB 
ID:	385017   Click image for larger version. 

Name:	64.jpg 
Views:	376 
Size:	49.2 KB 
ID:	385018  


 4. #23
  Join Date
  May 2010
  Location
  Port Elizabeth
  Age
  35
  Posts
  1,230
  Thanked: 217

  Default

  Dag 10 Sondag

  Na kofie en beskuit gaan ons op ons oggend rit. By die Klein Namutoni dam op die dikdik afdraai paadjie sien ons baie diere by die watergat en ook olifante wat lekker in die water baljaar en tot in die middel vd dam loop en sommer daar gaan le. Dis vandag 52 grade. Op die teerpad hek toe sien ons niks.

  By die kamp gekom het ons gister se spagheti bolognaise en 2minute noodles warm gemaak vir middag ete. Toe gaan swem ons, bekyk die watergat, swem, bekyk die fort en toe gaan ons op ons middag rit kloksgewys om Fishers pan.

  Net by die hek uit kry ons n wit renoster met die grootste horing wat ek al gesien het. Verder op die rit kry ons al die gewone bokke, sebras, kameelperde, vlakvarke en jakkalse maar geen katte, maar die paadjie het pragtige bome en deurgans is die uitgestrekte pan aan een kant.

  Ons is weer so 19:00 in die kamp en slaan vinnig tent op waarna ons aandete in die restaurant gaan geniet. Angelique het n gewone bief steak geeet en ek n gemsbok steak en ons het lekker sjokelade koek gehad. Terwyl ons in die restaurant was het n reen bui uitgesak. Na ete is ons na die watergat maar dit was maar stil. Ons gaan kruip toe maar in.

  Afstand gery: 56km
  Pad: 20km teer 36km grond
  Verbruik: 10.6 l/100 km of 9.4 km/l


  Day 10 Sunday (google translate)

  After kofie and rusks we on our morning ride. At the Small Namutoni dam on the dikdik turnoff road we see many animals at the waterhole and elephants fun in the water and playing to the middle vd dam runs and just lay there. Today it is 52 degrees. On the road gate, we see nothing.

  At the camp came yesterday's spagheti bolognaise and 2minute noodles warmed for lunch. Then we swim, look at the waterhole, swimming, see the fort and then we go on our afternoon ride clockwise around Fishers pan.

  Just out of the gate we get a white rhino with the biggest horns I've ever seen. And on the ride we get all the usual goats, zebras, giraffes, warthogs and jackals but no cats, but the path has beautiful trees and throughout the vast pan on one side.

  We are again at 19:00 in the camp and panting tent which we will enjoy dinner in the restaurant. Angelique ordinary beef steak eaten and I deer steak and we had nice chocolate cake. While we in the restaurant was a rain shower dropped. After dinner we went to the waterhole but it was rather quiet. We're going to creep in but.

  Distance traveled: 56km
  Road: 20km tar 36km land
  Consumption: 10.6 l / 100 km or 9.4 km / l
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	65.jpg 
Views:	306 
Size:	50.5 KB 
ID:	385020   Click image for larger version. 

Name:	66.jpg 
Views:	301 
Size:	51.1 KB 
ID:	385021   Click image for larger version. 

Name:	67.jpg 
Views:	303 
Size:	64.9 KB 
ID:	385022   Click image for larger version. 

Name:	68.jpg 
Views:	410 
Size:	25.7 KB 
ID:	385023  

 5. #24
  Join Date
  May 2010
  Location
  Port Elizabeth
  Age
  35
  Posts
  1,230
  Thanked: 217

  Default

  Dag 11 Maandag

  Ons vertrek 07:30 uit Namutoni en net noord van die kamp op die pan rand pad sien ons toe 3 jagluiperde naby aan die pad loop en speel. Ons hou hulle dop todat hulle in die verte verdwyn. Ons ry verder noord en by die Tucor dam sien ons 6 leeus. 2 mannetjies teen die pad en 4 wyfies wat n entjie verder le. Net voor ons by die King Nehale hek uit is sien ons die grootste trop zebras nog. Seker omtrent 200 by die Aroe dam. By King Nehale hek is n polisie punt maar niemand kyk vir vleis nie.

  Na die hek is daar nog 17km grondpad waar ons blou wildebeeste, springbokke en beeste gekry het. By die teerpad gekom wil ek bande opblaas maar die pomp se pyp het bros geraak en verbrokkel. Sover ek afsny om n mooi skoon stuk aan die fitting te koppel sover verbrokkel hy. Ek ry toe die 5km stadig tot by die eerste dorp en by die Engen gekom laat weet hulle my hul air werk al 6 jaar nie toe ry ons na die Shell en daar werk hul air ook nie. Ek sien toe langs hul gebou n ou hose reel en vra die manager of ek daai pyp kan koop. Sy se toe ek kan dit maar kry. Ek haal toe die pyp uit die reel en maak hom met pipe clamps op my pomp vas. Die pyp was effe gehawend maar het nie gelek nie.

  Met harde bande ry ons tot in Oshakati waar ons by n mall in Barcellos middag ete eet en by Pick and Pay groceries koop en ons trek ook genoeg kontant. Die Engel is vol en hardloop hard om als te vries. Ons ry verder na Ruacana en moet halfpad by n garage stop dat ek die ruit kan skoon maak van die duisende termiete wat op die pad met die ruit kennis maak dat mens omtrent niks kan sien nie.

  Met die onverwagste probleem met die pomp se pyp kom ons toe eers 18:00 by die Eha Lodge in Ruacana aan. Die mense is baie vriendelik en ons kry vinnig n staanplek met krag. Ons eet ook sommer steak in hul restaurant en vat n lekker stort net voordat ons gaan slaap.

  Afstand gery: 400km
  322km teer 78km grond
  Verbruik: 9.6 l/100 km of 10.4 km/l


  Day 11 Monday (google translate)

  We depart from 07:30 Namutoni and just north of the camp on the pan rim road we saw three cheetahs close to the road and play. We watched them until they disappeared into the distance. We drive further north and at the dam Tucor we see six lions. 2 males to the road and 4 females a little further lie. Just before we reach the King Nehale gate is we see the largest herd of zebras yet. Probably about 200 at the Aroe dam. At King Nehale gate police point but nobody is looking for meat.

  After the gate there are still 17km dirt road where we wildebeest, springbok and cattle got. On the road, I want to come inflatable tires but the pump's hose became brittle and break. As far as I cut to connect a nice clean piece to the fitting as far as he crumbled. I drove the 5km slowly to the first town and at the Engen come tell me they air their working six years when we drive to the Shell and update their air too. I saw next to their building an old hose reel and asked the manager if I could buy that pipe. She's when I can but get. I catch the pipe from the line and make him with pipe clamps on my pump stuck. The pipe was slightly battered but not leaked.

  With hard tires we drive into Oshakati where we are at a mall in Barcellos eat lunch and buy at Pick and Pay groceries and we also draw enough cash. The angel is full and running hard to freeze everything. We drive to Ruacana and should midway at a garage that I stop the window can clean up the thousands of termites encounter on the way to the window that you almost nothing to see.

  With onverwagste problem with the pump's hose coming when we first 18:00 at the EHA Lodge in Ruacana to. The people are very friendly and we quickly get a site with power. We also eat just steak in their restaurant and take a nice shower before we go to sleep.

  Distance traveled: 400km
  322km tar 78km land
  Consumption: 9.6 l / 100 km or 10.4 km / l
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	69.jpg 
Views:	338 
Size:	38.9 KB 
ID:	385024   Click image for larger version. 

Name:	70.jpg 
Views:	341 
Size:	63.8 KB 
ID:	385025   Click image for larger version. 

Name:	71.jpg 
Views:	376 
Size:	79.5 KB 
ID:	385026   Click image for larger version. 

Name:	72.jpg 
Views:	369 
Size:	61.3 KB 
ID:	385027   Click image for larger version. 

Name:	73.jpg 
Views:	399 
Size:	70.6 KB 
ID:	385028   Click image for larger version. 

Name:	74.jpg 
Views:	489 
Size:	46.2 KB 
ID:	385029  

 6. #25
  Join Date
  Sep 2008
  Location
  Swakopmund
  Posts
  2,587
  Thanked: 168

  Default

  Hoe lyk die ablusie geriewe deesdae by Namutoni? In 2012 was dit maar in 'n toestand...
  -

  Fortuner 2.8 GD-6 4x4 Auto
  (Tough Dog Suspension / Frontrunner Roofrack and some more goodies...)

 7. #26
  Join Date
  May 2010
  Location
  Port Elizabeth
  Age
  35
  Posts
  1,230
  Thanked: 217

  Default

  Quote Originally Posted by Sniper View Post
  Hoe lyk die ablusie geriewe deesdae by Namutoni? In 2012 was dit maar in 'n toestand...
  Dis "ok".

  Vir die rowwe R600 per nag all-in wat RSA mense betaal vir kamp in Etosha verwag mens wel beter.

  2 van die 3 aande in Namutoni was daar ook nie krag nie.

  Ek kla nie, Etosha was beslis die moeite werd en ons is ingerig om in die bos met niks te staan, maar ek noem net die feite.

 8. #27
  Join Date
  Sep 2008
  Location
  Swakopmund
  Posts
  2,587
  Thanked: 168

  Default

  Dankie, klink dan dinge lyk maar dieselfde. Definitief is Etosha dit werd (al betaal ons heelwat minder), en ek verkies Namutoni se water gate, altyd baie sukses gehad by Chudop, Kalkheuwel, Okerfontein en Klein Namutoni. Nog nooit rerig noord nie - dus met die sightings wat jy genoem het Okevi en Tsumcor se kant toe maak dit Namutoni net nog beter vir my, dankie!

  Het julle nooit die klein Damara Dik-Dik gekry nie? Hy is altyd 'n groot gunstelling van ons - jy kry hom suid van Namutoni, veral op die Dik-Dik Drive.

  Sien uit na die res van jou TR.
  -

  Fortuner 2.8 GD-6 4x4 Auto
  (Tough Dog Suspension / Frontrunner Roofrack and some more goodies...)

 9. The Following User Says Thank You to Sniper For This Useful Post:


 10. #28
  Join Date
  May 2010
  Location
  Port Elizabeth
  Age
  35
  Posts
  1,230
  Thanked: 217

  Default

  Dankie, ons het hom nie in Etosha gesien nie maar wel vinnig in die Abu-Haub nader aan die einde vd trip.

 11. #29
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Live : Bethal , Work : Saudi
  Age
  37
  Posts
  4,224
  Thanked: 258

  Default

  Jurgen awesome report ou maat dit klink sommer hemels
  One life Live it

  Take The Roads less traveled

  Alles in die lewe gebeur met n doel

 12. The Following User Says Thank You to Haggy4x4Bedinges For This Useful Post:


 13. #30
  Join Date
  May 2010
  Location
  Port Elizabeth
  Age
  35
  Posts
  1,230
  Thanked: 217

  Default

  Quote Originally Posted by 4x4 Bedinges View Post
  Jurgen awesome report ou maat dit klink sommer hemels
  Baie dankie! Dit was hemels... Kaokoland vat aan n mens se siel... en daai deel vd report is nou naby...

 14. #31
  Join Date
  May 2010
  Location
  Port Elizabeth
  Age
  35
  Posts
  1,230
  Thanked: 217

  Default

  Dag 12 Dinsdag

  Ons tap ons 160 liter diesel kapasiteit vol in Ruacana en vertrek na die Kunene River Lodge. Net buite Ruacana gaan kyk ons na die valle en toe slaan ons die tweespoor. Die pad is lekker modderig in plekke maar bied nie enige probleme nie. By die Kunene River Lodge aangekom drink ons ietsie kouds in hul bar en eet lekker toast broodjies met chips. Ons slaan tent op op staanplek nommer 4 en ek gaan swem terwyl Angelique n middag slapie vat. Ons hou verskeie akkedisse en likkewane dop.

  Teen 16:00 ry ons agter op n bakkie so 3km stroom op en word gelos by die rivier met n Ark kanoe. Ons spandeer 2 ure op die rivier en roei oor na Angola se kant toe en druk ons vingers in die grond want ons mag nie uitklim nie. Ons sien n klein en n groot krokkedil en n pyot kingfisher en hou n giant kingfisher dop vanaf 2 meter speel met n krap wat hy gevang het.

  Terug by die kamp maak Angelique vir ons hoender curry in die swart pot op die vuur en ons geniet dit saam met naan broodjies. Ons het ook lekker rooiwyn van Nuy gedrink. Die aand het die druppels heerlik op die tent geval.

  Afstand gery: 71km
  Pad: 20km teer, 30 grondpad en 21km tweespoor
  Verbruik: 10.7 l/100km of 9.3 km/l


  Day 12 Tuesday (google translate)

  We tap our 160 liter capacity diesel filled in Ruacana and went to the Kunene River Lodge. Just outside Ruacana will we look at the falls and then we set the two tracks. The road is muddy in places nice but does not have any problems. At the Kunene River Lodge arrived we drink something cold beverage in their bar and eat tasty toast sandwiches with chips. We set up camp on stand number 4 and I went swimming while Angelique an afternoon nap vessel. We hold several lizards and iguanas track.

  At 16:00 we drive back on a bowl so 3km upstream and be left at the river with a canoe Ark. We spent two hours on the river and cut over to the Angolan side, and hold our fingers in the ground because we can not get out. We see a small and a large crocodile and a pyot kingfisher and keep playing a giant kingfisher cap from 2 meters with a crab that he caught.

  Back at the camp make Angelique our chicken curry in black pot on the fire and we enjoy it with naan bread. We also drank nice red wine from Nuy. The night the delicious drops on the tent event.

  Distance traveled: 71km
  Road: 20km tar road 30 and two 21km track
  Consumption: 10.7 l / 100 km or 9.3 km / l
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	75.jpg 
Views:	3635 
Size:	50.5 KB 
ID:	385063   Click image for larger version. 

Name:	76.jpg 
Views:	515 
Size:	70.3 KB 
ID:	385064   Click image for larger version. 

Name:	77.jpg 
Views:	913 
Size:	61.1 KB 
ID:	385065   Click image for larger version. 

Name:	78.jpg 
Views:	547 
Size:	61.6 KB 
ID:	385066   Click image for larger version. 

Name:	79.jpg 
Views:	617 
Size:	32.3 KB 
ID:	385067   Click image for larger version. 

Name:	80.jpg 
Views:	599 
Size:	89.4 KB 
ID:	385068  

 15. #32
  Join Date
  May 2010
  Location
  Port Elizabeth
  Age
  35
  Posts
  1,230
  Thanked: 217

  Default

  Dag 13 Woensdag

  Ons val vroeg in die pad. Ons besoek eers die Dorsland Trekkers monument en daarna vat ons die tweespoor al langs die Kunene af. Dis stadige 4x4 werk. By een van die sy takke van die Kunene moet ons oor en die invalshoek in die rivier in is erg weggespoel. Gelukkig is dit net hier en daar enkel diep maar die hele amper 100m breedte is modderig. So halfpad gekom begin ons spoed verloor en dit wil lyk asof ons gaan vassit maar gelukkig kry ek weer traksie ook net betyds want daar is n klein trappie gespoel wat ons moet klim. Met net genoeg momentum klim ons die trappie en is ons die anderkantste wal uit baie verlig!

  Nog n opwindende stukkie was toe ons n lang steil klipperige nat klim met baie oorkruis gate moes baas raak. Alhoewel ek oortuig is dat die Wolf die bult sonder sy ewenaar slot sou kon baas raak was dit lekker om egalig met die ewenaar slot daar te kon uit idle. Meeste van die roete is erg klipperig. Omtrent die helfte van die 96km is geskraap maar net die laaste 20km is enigsins beter as n slegte 2spoor.

  By Epupa aangekom kies ons Umarungu om by te kamp omdat daar n swembad is. Hul pragtige ablusie is ook n bonus. Ons gaan kyk eers die valle en maak n draai by n Himba curious shop en daarna gaan slaan ons tent op en gaan swem. Ons maak die bakkie toe met die grond seil dubbel gevou om te beskerm teen die Malaki palms se neuter wat begin val sodra die wind opkom. Ons braai sosaties en wors en Angelique maak vir ons potato bake en roosterkoek. Ons sien krokedille op die Angola wal van die Kunene.

  Afstand gery: 96km
  76km tweespoor en 20km grondpad
  Verbruik: 14 l/100km of 7.1km/l


  Day 13 Wednesday (google translate)

  We set off early in the road. We visited the first Dorslandtrekkers monument and then we take two off-track along the Kunene. It's slow work 4x4. On one of the side branches of the river we must have and incidence in the river is very washed away. Fortunately, it is only here and there only deep but almost all 100m width is muddy. Halfway came start losing our speed and it seems we stuck but fortunately I get weather traction is because there just in time a small step that we need to be flushed up. With just enough momentum we got the step and we anderkantste shore of relieved!

  Another exciting piece when we climb a long steep rocky wet with many crossing gate had master. Although I am convinced that the Wolf the hill without its equator lock could master it was nice to smooth the equator Finally there was from idle. Most of the trail is very rocky. About half of the 96 km have been marked only the last 20km is any better than a bad 2spoor.

  At Epupa arrived we choose to Umarungu at camp because there is a pool. Their beautiful ablution is also a bonus. We will look first the traps and make a visit to a Himba curious shop and then go hit our tent and go swimming. We make the pickup when folded with the groundsheet double to protect against the palms Malaki's nuts that began to fall when the wind comes up. We fry kebabs and sausage and Angelique for our potato bake and cake. We see krokedille on Angola banks of the river.

  Distance traveled: 96 km
  76km jeep track and 20km road
  Consumption: 14 l / 100 km or 7.1km / l
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	81.jpg 
Views:	519 
Size:	53.0 KB 
ID:	385072   Click image for larger version. 

Name:	82.jpg 
Views:	465 
Size:	48.9 KB 
ID:	385073   Click image for larger version. 

Name:	83.jpg 
Views:	475 
Size:	68.6 KB 
ID:	385074   Click image for larger version. 

Name:	84.jpg 
Views:	478 
Size:	69.2 KB 
ID:	385075   Click image for larger version. 

Name:	85.jpg 
Views:	612 
Size:	61.5 KB 
ID:	385076   Click image for larger version. 

Name:	86.jpg 
Views:	506 
Size:	60.9 KB 
ID:	385077   Click image for larger version. 

Name:	87.jpg 
Views:	502 
Size:	45.2 KB 
ID:	385078   Click image for larger version. 

Name:	88.jpg 
Views:	503 
Size:	33.4 KB 
ID:	385079  

  Click image for larger version. 

Name:	89.jpg 
Views:	788 
Size:	66.3 KB 
ID:	385080   Click image for larger version. 

Name:	90.jpg 
Views:	547 
Size:	64.9 KB 
ID:	385081   Click image for larger version. 

Name:	91.jpg 
Views:	517 
Size:	68.8 KB 
ID:	385082   Click image for larger version. 

Name:	92.jpg 
Views:	595 
Size:	41.6 KB 
ID:	385083  

 16. #33
  Join Date
  May 2010
  Location
  Port Elizabeth
  Age
  35
  Posts
  1,230
  Thanked: 217

  Default

  Dag 14 Donderdag

  Ons eet die oorblywende potato bake van laasnag vir ontbyt, was skottelgoed, sit die wasgoed in n verseelde krat met water en seep. Toe gaan stort ons in die pragtige klipmuur strooidak ablusie se groot storte. Ons val teen 10:00 in die pad oppad Van Zyls pas toe.

  Die eerste 70km tot by Okangwati is n slegte grondpad en daarna is dit tweespoor wat alhoe slegter raak hoe nader ons aan Van Zyls kom. Dis groot skerp klippe in nou paadjies ek ek voel jammer vir die bande. Ons hou stil onder n masiewe boom in n droe rivier loop om ietsie te drink en bietjie te ontspan. Nie lank nie toe kom kuier 3 Himbas by ons. Een man en twee vroue. Ons gee vir hulle van die roosterkoek wat oorgebly het en koeldrank om dit mee aft e spoel wat hulle baie geniet het.

  Teen 16:00 begin die donderweer en ons maak toe kamp by die ovisomething dam so 10km voor Van Zyls. Ons stap n entjie om die dam en kry baie dooie diere. Kort nadat ons tent opgeslaan het begin dit reen en Angelique maak vir ons vinnig 2minute noodles en cowboy kos. Baie lekker. Ons klim in die tent en lees en speel speletjies. Ons gaan slaap so halfuur nadat die son onder gegaan het. Ons sien niemand en ons voel heeltemal alleen.

  Afstand gery: 125km
  Pad: 70km slegte grondpad en 55km tweespoor
  Verbruik: 13.2 l/100km of 7.6 km/l


  Day 14 Thursday (google translate)

  We eat the remaining potato bake last night for breakfast, wash dishes, put the clothes in a sealed crate with soap and water. Then we dump in the beautiful stone wall thatch ablution's great showers. We fall at 10:00 in the way of online Zyl apply.

  The first 70km to Okangwati is a bad road, and then it is two track alhoe become worse the closer we come to Van Zyl. It's big, sharp rocks in narrow pathways I I feel sorry for the tires. We stop under a massive tree in a dry river bed to drink something and relax a little. Not long before the third visit Himba people with us. One man and two women. We give them the cake left, and soft drinks it along aft e coil they enjoyed.

  At 16:00 started the thunder and we make when camping at the lake as ovisomething 10km before Van Zyl. We walk a short distance to the lake and get a lot of dead animals. Shortly after our tent started to rain, Angelique make us quickly 2minute noodles and cowboy food. Very nice. We climbed into the tent and read and play games. We go to bed so half hour after the sun went down. We see none and we felt completely alone.

  Distance traveled: 125km
  Road: 70km bad road and two railway 55km
  Consumption: 13.2 l / 100 km or 7.6 km / l
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	93.jpg 
Views:	475 
Size:	67.6 KB 
ID:	385088   Click image for larger version. 

Name:	94.jpg 
Views:	894 
Size:	80.4 KB 
ID:	385089   Click image for larger version. 

Name:	95.jpg 
Views:	504 
Size:	32.0 KB 
ID:	385090   Click image for larger version. 

Name:	96.jpg 
Views:	494 
Size:	23.8 KB 
ID:	385091  

 17. #34
  Join Date
  May 2010
  Location
  Port Elizabeth
  Age
  35
  Posts
  1,230
  Thanked: 217

  Default

  Dag 15 Vrydag

  Van Zyls Pas dag. Na lekker koffie en beskuit val ons in die pad of liewer in die spoor. Die spoor raak sommer dadelik erg sleg so dat ons elke 50 meter moet pad bou en mooi moet lyne soek. Vordering is stadig en verbruik skaamteloos. Ons haal die begin van Van Zyls pas eers teen 13:00 en die vordering is beter as voor die pas. Ons hou stil by n uitkykpunt oor die pragtige Marienfluss.

  Na die uitkykpunt raak dinge steil. 1:1 helling vir 94m lank. Die laaste 2 km van Van Zyls is n perd van n ander kleur. Hier moet mens veral mooi lyne kies. Ons sien by die afgrond af n kar wat jare gelede gerol het en sien ook die geraamte van n sleepwa wat iemand net op die pas gelos het.

  In die Marienfluss gekom ry ons nog so 3km en kry n lekker kamp plekkie. Die son trek al water. Angelique maak vir ons n lekker pasta gereg en ons sit en gesels oor die gebeure van die dag oor n koppie hot chocolate. Ons kruip in en slaap lekker.

  Afstand gery: 50km alles rowwe tweespoor
  Verbruik: 22 l/100km of 4.5 km/l


  Day 15 Friday (google translate)

  Van Zyl's Pass day. After delicious coffee and rusks we hit the road, or rather the track. The track becomes immediately very bad so that every 50 meters have to build road and beautiful to seek lines. Progress is slow and consumption shamelessly. We quote the beginning of Van Zyl fit first at 13:00 and the progress is better than the pass. We stop at a lookout point over the beautiful Marienfluss.

  After the lookout gets things straight. 1:1 slope to 94m long. The last two kilometers from Van Zyl is a horse of a different color. Here one must choose especially beautiful lines. We look at the abyss off a car years ago and rolled see the skeleton of a trailer that someone just left on the pass.

  In Marienfluss come as we drive 3km and get a nice camping spot. The sun is all water. Angelique make us a nice pasta dish and we sit and talk about the events of the day over a cup of hot chocolate. We come in and sleep well.

  Distance traveled: 50km all rough two track
  Consumption: 22 l / 100 km or 4.5 km / l
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	97.jpg 
Views:	757 
Size:	53.8 KB 
ID:	385115   Click image for larger version. 

Name:	98.jpg 
Views:	701 
Size:	58.2 KB 
ID:	385116   Click image for larger version. 

Name:	99.jpg 
Views:	692 
Size:	50.3 KB 
ID:	385117   Click image for larger version. 

Name:	100.jpg 
Views:	818 
Size:	44.7 KB 
ID:	385118   Click image for larger version. 

Name:	101.jpg 
Views:	975 
Size:	50.8 KB 
ID:	385119   Click image for larger version. 

Name:	102.jpg 
Views:	752 
Size:	47.5 KB 
ID:	385120   Click image for larger version. 

Name:	103.jpg 
Views:	744 
Size:	36.5 KB 
ID:	385121   Click image for larger version. 

Name:	104.jpg 
Views:	743 
Size:	31.9 KB 
ID:	385122  

  Click image for larger version. 

Name:	105.jpg 
Views:	750 
Size:	55.8 KB 
ID:	385123   Click image for larger version. 

Name:	106.jpg 
Views:	721 
Size:	33.2 KB 
ID:	385124   Click image for larger version. 

Name:	107.jpg 
Views:	780 
Size:	46.8 KB 
ID:	385125   Click image for larger version. 

Name:	108.jpg 
Views:	752 
Size:	59.0 KB 
ID:	385126   Click image for larger version. 

Name:	109.jpg 
Views:	731 
Size:	32.7 KB 
ID:	385127   Click image for larger version. 

Name:	110.jpg 
Views:	767 
Size:	44.1 KB 
ID:	385128  

 18. The Following User Says Thank You to JurgenSteyn For This Useful Post:


 19. #35
  Join Date
  Jun 2013
  Location
  East London
  Age
  68
  Posts
  344
  Thanked: 45

  Default Karoo

  Thanks for a great trip report. I was so jealous so to feel better, I am now packing for a trip to the Karoo. I dont even know where i am going , but i am out of here in the morning.

 20. The Following User Says Thank You to Toybota For This Useful Post:


 21. #36
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  Kathu
  Age
  59
  Posts
  9,366
  Thanked: 2895

  Default

  Dit is mos nou lekker vakansie hou.
  It is not what you buy its what you build.

 22. The Following User Says Thank You to grips For This Useful Post:


 23. #37
  Join Date
  May 2010
  Location
  Port Elizabeth
  Age
  35
  Posts
  1,230
  Thanked: 217

  Default

  Dankie vir almal wat die tyd vat om dit te lees! Ek sit so gou moontlik die res op!

 24. #38
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Live : Bethal , Work : Saudi
  Age
  37
  Posts
  4,224
  Thanked: 258

  Default

  Jurgen een van die beste trip reports wat ek nog gelees het ju maak n man lus om self ta pak en te ry
  One life Live it

  Take The Roads less traveled

  Alles in die lewe gebeur met n doel

 25. The Following User Says Thank You to Haggy4x4Bedinges For This Useful Post:


 26. #39
  Join Date
  Dec 2010
  Location
  NL
  Age
  65
  Posts
  681
  Thanked: 152

  Default

  again, baie mooi Jurgen! Thanks!!

 27. The Following User Says Thank You to Rik For This Useful Post:


 28. #40
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  Work in EG - Live in Port Elizabeth
  Age
  54
  Posts
  682
  Thanked: 17

  Default

  Baie goeie en lekker lees report

  Franna
  Swambo= Porsche Boxster
  Myself= Triton 3.2 Auto.... Cirrus Inter-cooler,63 mm Powerflo Exhaust and Unichip installed/Tuned by KSD
  Imagine Trailvan 4x4 caravan.
  Play with Fazer boat 17 Ft fitted with 130 Yamaha

 29. The Following User Says Thank You to Franna 4x4 For This Useful Post:


Page 2 of 8 FirstFirst 1 2 3 4 5 6 7 8 LastLast

Similar Threads

 1. Replies: 85
  Last Post: 2018/02/05, 09:16 AM
 2. Northern Tanzania trip report June 2015
  By botswanadreams in forum Tanzania
  Replies: 21
  Last Post: 2015/10/07, 08:16 AM
 3. False Namibian trip report 2015
  By Harry OpieTremspoor in forum Namibia
  Replies: 12
  Last Post: 2015/09/21, 10:22 AM
 4. Replies: 45
  Last Post: 2015/07/25, 05:55 PM
 5. Trip Report April 2015
  By AndreTunie in forum Botswana
  Replies: 47
  Last Post: 2015/07/12, 08:44 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •